Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy

Będąc człowiek młodym, wykształconym i z wieloma pomysłami na życie często wpadamy na chęć otwarcia czegoś swojego. Ambitni ludzie, pragnący otworzyć własną działalność gospodarczą mają nie lada zagwozdkę, skąd pozyskać środki na zainicjowanie własnej działalności. Tak naprawdę, potencjalny przedsiębiorca ma całe spektrum możliwości pozyskania funduszy na otwarcie firmy. Jak pozyskać środki unijne na założenie firmy? Jedną z dróg pozyskania środków są rozmaite programy pomocowe organizowane przez Unię Europejską. Dzięki nim młodzi ludzie nie są zmuszeni do zaciągania pożyczek do przedsiębiorców. Czemu tak jest i jak wygląda proces zdobywania funduszy na start własnej działalności? 

Co trzeba wiedzieć o dotacjach unijnych?

Wielu ludzi nie widząc się na rynku pracy, postanawia założyć własną firmę. Nie zawsze dysponując określonymi środkami, otwierają się na rozmaite możliwości pozyskiwania pieniędzy na założenie działalności gospodarczej. Popularnym, acz nieco czasochłonnym rozwiązaniem jest ubieganie się o dotację unijne na założenie firmy. Skupmy się nad jednym konkretnym zagadnieniem, a mianowicie na Funduszach Unijnych. Czym one są i komu są dedykowane? Fundusze Unijne służą do wyrównywaniu różnic między państwami członkowskimi w zakresie rozwiązań technologicznych, jakości życia, zapobieganiu bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Ubiegać się o nie mogą ludzie, którzy nie dysponują ani historią kredytową, ani solidnym zabezpieczeniem, dzięki któremu mogliby zasięgnąć środki unijne na start w dowolnym banku. Dotacje, które przeznaczane są na założenie działalności gospodarczej, są bezzwrotne, o ile osoba ubiegająca się o nie, wywiąże się z warunków umowy. Co powinna zrobić osoba pragnąca założyć własną działalność gospodarczą?

Czasochłonne, lecz opłacalne

Każdy kandydat na przedsiębiorcę, który pragnie pozyskać dotacje z funduszy unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej, musi przygotować się na długi i żmudny w swej istocie proces. Po pierwsze musi wiedzieć, czym chce się dokładnie zajmować i w jakim obszarze siebie widzi. Mając tę świadomość, powinien dysponować koncepcją na biznesplan. Jeśli oba te, jakże proste założenia są realizowane, to osoba ubiegająca się o dotacje unijne powinna wyszukać sobie dowolny, pasujący jej projekt unijny. Zgłaszając się do jego realizacji, powinna liczyć się z jakością swojego pomysłu. Jeśli pomysł kandydata zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostanie zaproszony na cykl szkoleń związanych z prowadzeniem biznesu i kreślenia efektywnego biznesplanu. Ubiegając się o środki unijne, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Nie pokrywa ona w 100% zapotrzebowania na rozpoczęcie działalności. Co prawda kwota udzielona przez instytucje do tego właściwe jest bezzwrotna, ale należy wnieść jakiś wkład własny. Jeśli nie masz żadnego, możesz pomyśleć o zaciągnięciu pożyczki dla firm na start w dowolnym banku. Pochylmy się teraz nad formalnością dotyczącą pozyskania dotacji unijnych.

Formalność a merytoryka

Istotą uzyskania jakichkolwiek środków z funduszy unijnych jest dopilnowanie formalności. W tym przypadku należy odpowiednio przygotować wniosek o dotacje unijne. Dzięki odpowiedniemu podejściu do sprawy nie będzie konieczne branie pożyczki na start. Poprawnie przygotowany wniosek musi spełniać kryteria formalne. Należy wysłać go wraz z właściwymi załącznikami. W trakcie wypełniania tego wniosku dobrze jest zwrócić uwagę na merytorykę. Potencjalny przedsiębiorca powinien się skupić na jak najciekawszym opisie swojego projektu. Im ciekawszy, tym wyższa punktacja. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony korzystnie dla osoby ubiegającej się o środki na założenie firmy, to podpisze ona umowę o dofinansowaniu działalności gospodarczej w instytucji, w której ów wniosek złożyła. W trakcie zawierania takiej umowy należy zwrócić uwagę na załączniki. Wśród nich znaleźć się powinno zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS. Po uzyskaniu środków należy zbierać wszelkie faktury i świadectwa potwierdzające rzetelne wykorzystanie ów środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Defraudacja sumy udzielonej przez instytucje unijne może skutkować przymusem udzielenia zwrotu uzyskanej kwoty wraz z odsetkami. Prócz tej formy pozyskania środków unijnych istnieją jeszcze inne. Mikro pożyczka unijna udzielana potencjalnym przedsiębiorcom jest świetnym rozwiązaniem. O tym poniżej

Program JEREMIE

Wśród rozmaitych form szerzenia pomocy wchodzącym na rynek przedsiębiorcom niepoślednią rolę odgrywa inicjatywa JEREMIE. Na czym polega ów program? Dedykowany jest osobom, które nie posiadają zabezpieczenia w formie nieruchomości, zdolności kredytowej, a jednak planują otworzyć własną działalność gospodarczą. Warunkiem udzielenia takiej pożyczki dla firm na start kandydatowi na przedsiębiorcę jest stworzenie miejsca pracy dla określonej liczby osób bezrobotnych (zakłada się, że od 1 do 250) oraz wdrażanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w biznesie. Mówimy tu o cyfryzacji miejsca pracy i wdrażaniu rozwiązań miłych ekologii. Oprocentowanie takiej pożyczki wynosi od 0 do 6%. Niewiele, prawda? Podobnie jak w przypadku każdej innej formy pozyskiwania funduszy na inicjacje własnej działalności z Unii Europejskiej, należy okazać dowody świadczące o wykorzystaniu środków zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

Możesz również polubić…