Stosowanie psychoterapii

Stosowanie psychoterapii staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Warto jednak zrozumieć, że istnieje wiele różnych modalności psychoterapii, a wybór odpowiedniej formy jest ważny dla skuteczności procesu terapeutycznego.

Psychoterapia: przegląd kluczowych metod leczenia

W polskich warunkach psychoterapię można podzielić na dwie szerokie kategorie, a mianowicie podejścia terapeutyczne wywodzące się z psychoanalizy freudowskiej oraz formy terapii wywodzące się ze współczesnej psychologii poznawczej i kognitywistyki. Ta pierwsza obejmuje przede wszystkim:

1. Psychoterapia psychodynamiczna

Jest to najpopularniejsza metoda wśród polskich klinicystów. Wywodzi się z założeń freudowskiej szkoły psychoanalizy i jej dalszych modyfikacji na przestrzeni XX wieku. Podejście psychodynamiczne ma na celu dotarcie do ukrytych korzeni problemów psychicznych, a następnie ich rozwiązanie. Ważne jest nie tylko dotarcie do źródła problemu i zrozumienie mechanizmów rządzących naszą psychiką, ale także „doświadczenie” traumy, strachu i niepokoju. W terapii grupowej nazywa się to psychodramą. Terapia indywidualna w dużej mierze opiera się na mechanizmie przeniesienia, w którym pacjent w jakiś sposób zwraca uwagę na uczucia, emocje, lęki, lęki i obwinianie ważnych osób w jego życiu przez terapeutę.

2. Psychoterapia z perspektywy psychoanalizy

Ta forma jest znacznie mniej popularna niż podejście psychodynamiczne. Pokazuje również bliskie związki z założeniami psychoanalitycznymi. W podejściu tym celem jest przede wszystkim odkrycie przez pacjenta ukrytych źródeł swoich problemów, uświadomienie sobie ich i zrozumienie.

Behawioralna psychoterapia poznawcza

Jak wygląda psychoterapia w modelu wywodzącym się z psychologii poznawczej? W tym miejscu należy wspomnieć o behawioralnej terapii poznawczej. Zasadniczo zaprzecza istnieniu nieświadomości w sensie freudowskim. Ten model leczenia koncentruje się na analizie wzorców poznawczych i behawioralnych pacjenta, a następnie wprowadzaniu do nich racjonalnych korekt. Zalety behawioralnego podejścia poznawczego? Jest to obecnie jedyna forma psychoterapii o udowodnionej skuteczności. Z drugiej strony klinicyści zwracają uwagę, że to podejście ma bardzo ograniczone zastosowanie i nie jest skuteczne w przypadku osób z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

Jak wybrać rodzaj psychoterapii?

Przypuszcza się, że psychoterapia w behawioralnym podejściu poznawczym jest skuteczna w leczeniu:

1. Fobie
2. Zespół stresu pourazowego
3. Fanatyzm
4. ZOK
5. Niektóre stany nerwicowe i depresyjne

Jednocześnie klinicyści w większości stwierdzili, że dla osób z innymi problemami psychicznymi najlepszą opcją byłaby terapia psychodynamiczna. Między innymi jest używany w następujących sytuacjach:

1. Zaburzenia osobowości
2. Choroba afektywna dwubiegunowa (w zależności od stanu pacjenta)
3. Depresja i nerwica
4. Głęboka trauma
5. Inne mieszane problemy psychologiczne (warto pamiętać np., że zaburzenia osobowości często współwystępują z depresją lub nerwicą)

Należy zaznaczyć, że psychoterapia w ujęciu psychodynamicznym jest procesem długotrwałym, wymagającym od pacjenta poważnego i rzetelnego podejścia. W trakcie leczenia może również wystąpić przejściowe pogorszenie stanu psychicznego. W przypadku niektórych pacjentów terapia głębinowa nie jest wskazana, na przykład ze względu na zbyt delikatną strukturę psychiczną lub niską tolerancję frustracji. Jako taka jest niewątpliwie wymagającą, a czasem trudną formą terapii zarówno dla pacjentów, jak i terapeutów.

Inne formy psychoterapii

Oprócz wyżej wymienionych podejść istnieje oczywiście kilka innych interesujących modeli leczenia. Problem w tym, że w Polsce ich nie ma lub występują w bardzo małym stopniu. Modele te obejmują:

1. Psychoterapia egzystencjalna
2. Psychoterapia humanistyczna
3. Psychoterapia eriksonowska
Każdy z tych modeli wywodzi się z innych założeń. Przebieg procesu terapeutycznego różni się także od podejść psychodynamicznych czy behawioralno-poznawczych.

Czym się kierować przy wyborze terapeuty?

Wybór odpowiedniego leczenia to nie wszystko. Skuteczność psychoterapii zawsze zależy od wielu czynników, w tym od kompetencji terapeuty.

Stosowanie psychoterapii

Stosowanie psychoterapii

Przed udaniem się do gabinetu sprawdź, czy specjalista posiada odpowiednie uprawnienia psychoterapeuty. Na uwagę zasługuje również liczba zdobytych certyfikatów, publikacji naukowych oraz członkostwo w stowarzyszeniach psychoterapeutów. Kolejnym ważnym czynnikiem jest sam zabieg. Dynamiczne podejście do psychoterapii z konieczności nakłada na terapeutę poważne obciążenie, dlatego powinien on regularnie korzystać z superwizji. Zapytaj o to ekspertów.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz. W Polsce gabinet psychoterapeutyczny może otworzyć prawie każdy. Należy jednak pamiętać, że samo ukończenie np. studiów psychologicznych nie czyni jeszcze kwalifikowanym terapeutą. To samo dotyczy psychiatrów, o ile nie mają przeszkolenia w zakresie psychoterapii.

Możesz również polubić…