Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów: nietrudno zrozumieć, że firma idzie z duchem czasu, w jak największym stopniu zastępuje pracę maszynami i poprawia wskaźniki jakości pracy. Na przykład zwiększona podaż dla standardowych okresów sprawozdawczych. Systemy automatyzacji produkcji służą do przenoszenia funkcji sterowania, obsługi i zarządzania od ludzi do technologii. Dziś cieszą się zaufaniem w codziennej pracy i coraz bardziej skomplikowanych zadaniach.

Na czym polega automatyzacja technicznych procesów produkcyjnych?

Automatyzacja to zestaw środków, które wprowadzają do procesu produkcyjnego maszyny, mechanizmy, modele matematyczne i oprogramowanie. W wyniku tych działań duża część operacji technicznych jest wykonywana nie przez ludzi, ale przez specjalny sprzęt.

Cele i zadania automatyki przemysłowej

Za pomocą automatyzacji procesu produkcyjnego rozwiązywane są następujące zadania:

 • Skróć czas produkcji, pakowania i sortowania produktów.
 • Obniż koszty pracy.
 • Zmniejsz koszty surowców.
 • Chroń profesjonalistów z niebezpiecznych branż, którzy pracują w warunkach zagrażających zdrowiu ludzkiemu.
 • Szybko wykonuj złożone zadania techniczne.
 • Produkcja wzrosła.
 • Rozszerzenie kategorii.

Automatyzacja i optymalizacja wielu procesów produkcyjnych ma pozytywny wpływ na produktywność. Podczas opracowywania projektu automatyzacji kierownictwo firmy ocenia okres zwrotu i wyciąga wnioski dotyczące stosowności jego wdrożenia.

Polecamy uwadze:

Które sektory gospodarki potrzebują automatyki przemysłowej? Możesz zautomatyzować prawie każdą produkcję, która przechodzi przez rutynowe procesy. Operacje cykliczne występują w wielu branżach: rolnictwie, hutnictwie, przemyśle ciężkim, budowie maszyn, handlu, medycynie, energetyce itp. Automatyka przemysłowa nie zastąpiła całkowicie pracy umysłowej i fizycznej człowieka, wręcz przeciwnie, poprawiła komfort pracy.

Rodzaje automatyzacji produkcji

Automatyka przemysłowa ma kilka kierunków:

   1. Różnią się rodzajem używanego urządzenia. Maszyna sterowana numerycznie, czyli zaprogramowana pod konkretną czynność. Proces jest całkowicie sterowany elektronicznie. Operatorzy maszyn instalują, regulują, sprawdzają sprzęt, układają i usuwają części. Informatyka jest wprowadzana głównie w dziedzinie pracy intelektualnej. Przeznaczone są do tworzenia, odbierania, przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania danych. W przeciwieństwie do ludzkich mózgów bezbłędnie przetwarzają więcej informacji.
   2. Elastyczne systemy produkcyjne podążają za całym cyklem produkcyjnym, dostosowując się do warunków środowiskowych. Niezbędny dla biznesu, który nie może przerwać pracy nawet w razie wypadku. Podczas korzystania z tych systemów stosuje się różne metody, na przykład zmieniają kolejność operacji lub upraszczają przebieg procesu.
   3. Roboty są w stanie wykonywać pracę bez ingerencji człowieka, co oznacza, że ​​są w pełni autonomiczne. Roboty są odpowiedzialne za ładowanie ciężkich/niebezpiecznych towarów, spawanie i montaż części, pakowanie towarów i inne monotonne zadania specyficzne dla określonej dziedziny techniki.

System projektowania automatyki przemysłowej

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów

To oprogramowanie może pomóc w rozwiązaniu napotkanych problemów. Na przykład CAD (Computer Aided Design), CAM (Addressable Content Memory), CAE (Computer Aided Engineering) itp. Za pomocą systemu projektowania tworzone są algorytmy pracy urządzeń, prognozowana jest jakość i charakterystyka produktu oraz określana jest najbardziej rozsądna metoda produkcji.

CIM – Integrated Computer Manufacturing steruje kompleksem produkcyjnym za pomocą jednego interfejsu. Wybrane funkcje CIM: zarządzanie sklepem i działem, przygotowanie produkcji, zarządzanie magazynem i logistyką, sterowanie systemem marketingowym, zarządzanie finansami. Integracja komputerowa obejmuje wszystkie zadania związane z produkcją produktu. Zintegrowana produkcja komputerowa przyspiesza przebieg procesu i zmniejsza możliwość wystąpienia awarii i błędów spowodowanych czynnikami ludzkimi.

Istnieją cztery poziomy automatyzacji produkcji:

  1. Zero – W takim biznesie nie ma robotów, sprzętu technicznego, oprogramowania czy innych środków automatyzacji. Trzy powody ich zaniku to: brak środków na zakup lub wdrożenie, niespójna ekonomia instalacji oraz niemożność zastąpienia pracy fizycznej (np. przy tworzeniu dzieł sztuki). Zerowa automatyzacja w przedsiębiorstwach przemysłowych jest zjawiskiem niezwykle rzadkim.
  2. Częściowa automatyzacja produkcji wpływa na konkretny sprzęt lub poszczególne operacje. Przykładem częściowej automatyzacji jest instalacja frezarki CNC w firmie zajmującej się obróbką metali. Ludzie ustalają parametry, ale obróbka części jest całkowicie wykonywana przez maszynę.
   stopiony.
  3. Automatyzacja konkretnych części, warsztatów, linii produkcyjnych. Zapewnia autonomiczną pracę systemu. Zaangażowanie człowieka sprowadza się do kontrolowania pracy urządzenia.
   w pełni. Najwyższy poziom automatyzacji dla całego cyklu pracy maszyny od projektu do kontroli jakości.
  4. Pełna automatyka przemysłowa to bardzo obiecujący model rzadko spotykany w praktyce. Coraz częściej realizowane są częściowe lub złożone projekty automatyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Możesz również polubić…