Gdzie pracuje przewodnik – w jakich miejscach jest on niezbędny?

Gdzie pracuje przewodnik – w jakich miejscach jest on niezbędny? Zawód przewodnika turystycznego wymaga przede wszystkim pasji, rozległej wiedzy oraz zdolności komunikacyjnych. Jednocześnie, profesja ta jest obecnie bardzo pożądana – przewodnik musi być obecny w wielu miejscach, takich jak choćby parki krajobrazowe czy muzea. Gdzie dokładnie pracuje przewodnik oraz co charakteryzuje ten zawód? Gdzie pracuje przewodnik – w jakich miejscach jest on niezbędny? Poniższe informacje wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Przewodnik – kim jest i czym się zajmuje?

Praca przewodnika polega na oprowadzaniu osób zwiedzających dane miejsce, udzielaniu im wyczerpujących informacji na jego temat oraz szeroko rozumianej opiece nad turystami. Oznacza to, że przed przewodnikiem stoi kilka, podstawowych zadań, które mieszczą się w trzech obszarach. Są to:

  • opracowanie planu wycieczki
  • opowiadanie o najważniejszych i najciekawszych kwestiach związanych z danym miejscem
  • zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim uczestnikom wycieczki.

Szczegółowe zadania, jakie wykonuje przewodnik, zależą oczywiście od tego, gdzie on pracuje. Warto tu zaś zauważyć, że przewodnik jest potrzebny nie tylko w takich miejscach jak muzea czy miejsca pamięci historycznej, ale także w miastach czy kurortach turystycznych. Opieka kompetentnej i wykwalifikowanej osoby pozwala turystom dobrze poznać odwiedzane miejsce oraz zdejmuje z barków wiele problematycznych spraw (jak np. konieczność samodzielnego stworzenia harmonogramu zwiedzania). I dlatego, na opiekę przewodnika decydują się zarówno wycieczki szkolne, grupy zorganizowane, jak i rodziny czy klienci indywidualni.

Rodzaje przewodników ze względu na miejsce pracy

To, gdzie pracuje przewodnik zależy od jego wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań. Należy też wyjaśnić, że istnieje wiele rodzajów przewodników turystycznych. Podstawowa klasyfikacja obejmuje miejsce pracy, co z kolei wiąże się z dokładnymi obowiązkami i zdaniami, jakie przed nimi stoją. Zgodnie z tym, można wyróżnić:

  • przewodników górskich: pracują w obrębie szlaków górskich, praca ta jest wymagająca pod względem fizycznym
  • przewodnicy miejscy: zaznajamiają turystów z danym miastem, jego historią oraz najciekawszymi miejscami pod względem historycznym i architektonicznym
  • przewodnicy muzealni: można ich spotkać w muzeach, zabytkach oraz miejscach ważnych pod względem historycznym, dysponują bogatą wiedzą historyczną
  • przewodnicy terenowi: najszerszy zakres obowiązków, najczęściej pracują na rozległym obszarze (jak np. przewodnik po całym regionie lub kraju).

Dokładne miejsce pracy przewodnika nie zawsze jest możliwe do określenia. O ile, przewodnik muzealny zazwyczaj oprowadza zwiedzających tylko po określonym obiekcie oraz pracuje w ściśle wyznaczonych godzinach, tak w pozostałych sytuacjach nie jest to takie proste. Przewodnik miejski, terenowy czy górski najczęściej posiadają nienormowane godziny pracy (również w weekendy). Jedna wycieczka może trwać też dłużej niż jeden dzień, co jest szczególnie częste w przypadku wypraw górskich (mogą one trwać nawet kilka tygodni). Oprowadzanie turystów, to z kolei jedynie wycinek pracy przewodnika. Zbieranie informacji, dokształcanie się i przygotowywanie planu wypraw to aspekty, które także zajmują sporo czasu, a nie są ujęte w standardowym harmonogramie pracy.

Pilot wycieczek a przewodnik – różnice

Gdzie pracuje przewodnik - w jakich miejscach jest on niezbędny?

Gdzie pracuje przewodnik – w jakich miejscach jest on niezbędny?

Zawód przewodnika turystycznego często jest mylony z pilotem wycieczek. Są to jednak dwie, różne profesje, a przed pilotem i przewodnikiem stoją odmienne zadania. Zdarza się też, że w trakcie imprezy turystycznej konieczna jest opieka i pilota i przewodnika. Ma to miejsce najczęściej podczas zorganizowanych wyjazdów za pośrednictwem biura turystycznego, w których bierze udział duża ilość osób. Czym więc różnią się zawody pilota i przewodnika? Pierwszy z nich jest przedstawicielem organizatora wyjazdu, który udziela podstawowych informacji, dba o bezpieczeństwo uczestników oraz kontroluje, czy usługi które wynikają z podpisanej wcześniej umowy (między uczestnikami i organizatorem) są należycie wypełniane. Przewodnik, powinien natomiast dysponować szczegółową wiedzą na temat miejsca, w którym odbywa się wycieczka, oprowadzać turystów po określonych obiektach i obszarach oraz dbać aby każdy uczestnik był zadowolony z wyprawy. Podsumowując, pilot zajmuje się sprawami logistycznymi, zaś przewodnik odpowiada za sprawy turystyczne.

Gdzie pracuje przewodnik – podsumowanie

Praca przewodnika w dużej mierze opiera się na kontakcie z innymi ludźmi. Trzeba mieć tu na uwadze, że każdy uczestnik wycieczki może mieć inne wymagania i zainteresowania, a przewodnik powinien próbować spełnić oczekiwania wszystkich. Niezależnie od tego, czy jest to przewodnik miejski czy terenowy, praca ta wymaga nieustannego bycia w ruchu – niezbędna jest dobra kondycja fizyczna. Ze względu, że miejsce pracy może być zmienne (nie dotyczy to raczej przewodników muzealnych), należy być też gotowym na dłuższe wyprawy, które wykraczają poza standardowy, ośmiogodzinny dzień prac.

Dobra kondycja fizyczna, wysoka kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne, to zaś cechy które powinny charakteryzować każdego przewodnika, bez względu na to, gdzie pracuje. Zawód ten jest najczęściej wybierany przez prawdziwych pasjonatów danego miejsca lub historii, którzy czują się z nimi mocno związani. Dzięki temu, szybko zarażają swoją pasją turystów, sprawiając że pragną wrócić tu kolejny raz. I właśnie tacy przewodnicy są potrzebni we wszystkich, turystycznych miejscach.

Możesz również polubić…